23

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات نازل شده در این سال (تخمینی)

الأحزاب ٥٣, الأحزاب ٥٤, الأحزاب ٥٥, البقرة ٢٦٠, البقرة ٢٦١, البقرة ٢٦٢, البقرة ٢٨٤, البقرة ٢٨٥, البقرة ٢٨٦, المائدة ١, المائدة ٢, المائدة ٣, المائدة ٤, المائدة ٥, المائدة ٦, المائدة ٧, المائدة ٨, المائدة ٩


کلمات نازل شده در این سال ریشه کلمات نازل شده در این سال
در حال بارگیری...
در حال بارگیری...

موضوعات نازل شده در این سال

در حال بارگیری...