مَخْمَصَة

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«مَخْمَصَه» از مادّه «خَمْص» (بر وزن لمس) به معناى «فرورفتگى» است، و به معناى گرسنگى شدید که باعث فرورفتگى شکم مى شود نیز آمده است خواه به هنگام قحطى باشد یا به هنگام گرفتارى شخصى.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

گرسنگى (نهايه) [مائده:3] هر كه در گرسنگى مضطّر بخوردن ميته و غيره شود در حاليكه به گناه بى ميل است خدا آمرزنده و مهربان است نا گفته نماند: اصل همص فرو رفتن و لاغرى شكم از گرسنگى و كاستن ورم زخم و نظير آن است گرسنگى را از آن مخمصه گويند كه سبب لاغرى شكم و فرو رفتن آن مى‏شود راغب مخمصه را گرسنگى كه باعث لاغرى شكم مى‏شود گفته ايضاً در مجمع البيان اخمص قدم آن قسمت از باطن پا است كه به زمين نمى‏رسد در اثر فرورفتگى. در نهج البلاغه خطبه 119 درباره مؤمنان فرموده «مُرْهُ الْعُيُونِ مِنَ الْبُكاءِ خُمْصُ الْبُطُونِ مِنَ الصِّيامِ» مره و خمص بر وزن عنق جمع امره و اخمص است يعنى آزرده چشم اند از گريه و شكم لاغر اند از روزه و در وصف حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله و سلم در خطبه 158 فرموده «خَرَجَ مِنَ الدُّنيا خَميصاً» از دنيا شكم خالى بيرون رفت. كلمه مخمصه فقط دو بار در قرآن مجيد آمده: مائده 3، توبه 120.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...