الْخِنْزِير

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

خوك. [مائده:3] جمع آن خنازير است [مائده:60] راجع به آيه اخير رجوع شود به «مسخ» كلمه خنزير چهار بار در قرآن مجيد آمده است و كلمه خنازير يكبار. گوشت خوك به تصريح قرآن حرام و قابل خوردن نيست.

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...