ریشه سمو

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۴۹۳(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
بِسْمِ‌ ۱۱۵
السَّمَاءِ ۸۶
السَّمَاءَ ۱۷
سَمَاوَاتٍ‌ ۵
الْأَسْمَاءَ ۱
بِأَسْمَاءِ ۱
بِأَسْمَائِهِمْ‌ ۲
السَّمَاوَاتِ‌ ۱۷۶
اسْمُهُ‌ ۵
مُسَمًّى‌ ۲۱
سَمَّيْتُهَا ۱
السَّمَاوَاتُ‌ ۹
اسْمَ‌ ۹
اسْمُ‌ ۵
أَسْمَاءٍ ۱
سَمَّيْتُمُوهَا ۳
الْأَسْمَاءُ ۴
أَسْمَائِهِ‌ ۱
سَمَاءُ ۱
أَسْمَاءً ۱
سَمُّوهُمْ‌ ۱
سَمِيّاً ۲
سَمَّاکُمُ‌ ۱
السَّمَاءُ ۱۵
سَمَاءٍ ۱
الاِسْمُ‌ ۱
أَسْمَاءٌ ۱
لَيُسَمُّونَ‌ ۱
تَسْمِيَةَ ۱
بِاسْمِ‌ ۴
تُسَمَّى‌ ۱

ریشه‌های مرتبط