ریشه فى

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۱۷۰۱(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

حرف جّر است اهل لغت براى آن ده معنى ذكر كرده‏اند از جمله: 1- ظرفّيت حقيقى مثل [روم:2]. 2- ظرفّيت اعتبارى نحو [نصر:2]. و نيز به معنى تعليل، استعلاء، به معنى باء، در جاى الى، درجاى من، توكيد وغيره آمده كه در كتب لغت مذكور است.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
فِيهِ‌ ۱۲۸
فِي‌ ۱۲۲۰
فِيهَا ۲۴۴
فِيمَا ۲۴
فِيهِمْ‌ ۱۶
فِيکُمْ‌ ۱۳
لَفِي‌ ۲۹
فِيهِنَ‌ ۹
فِيهِمَا ۸
فَفِي‌ ۳
فِيمَ‌ ۲
فِينَا ۵

ریشه‌های مرتبط