راهنما:راهنما

از الکتاب

الکتاب پروژه‌ای است که از قابلیت‌های وب معنایی برای نمایش قرآن بصورت ساختاریافته استفاده می‌کند.

  • در این پایگاه هر سوره، آیه یا کلمه از قرآن یک صفحه شامل اطلاعات مرتبط دارد. برای دسترسی به صفحات، می‌توانید با لیست سوره‌ها به ترتیب کتابت یا لیست سوره‌ها به ترتیب نزول آغاز کنید.
    • صفحه مربوط به هر سوره شامل اطلاعات مربوط به سوره می‌باشد که شامل محتوای سوره، نام‌های سوره، اهمیت و جایگاه سوره و موارد دیگر می‌باشد.
    • صفحه مربوط به هر آیه شامل ترجمه، تفسیر، نکات و موضوعات آیه است. همچنین سال نزول تقریبی هر آیه نیز در این صفحه آمده است.
    • صفحه مربوط به کلمه و ریشه که اطلاعات مربوط به ریشه کلمه و آیات شامل این کلمه یا ریشه را نمایش می‌دهد. همچنین معنی و مفهوم کلمه از تفسیر نمونه و قابوس قرآن در ذیل این صفحه آمده است. نمودار تعداد دفعات نزول نیز توزیع تکرار این کلمه را در طی ۲۳ سال نزول قرآن نمایش میدهد.
  • ‌ هر آیه در قرآن حاوی موضوعات مختلفی است که در این پایگاه به صورت موضوع به صفحه آیه متصل شده است. برای یافتن آیات مربوط به یک موضوع به لیست موضوعات به ترتیب الفبا یا لیست موضوعات با بیشترین عضو مراجعه کنید. نمودار تعداد دفعات نزول نیز توزیع تکرار این رده یا موضوع را در طی ۲۳ سال نزول قرآن نمایش میدهد.
  • این پایگاه قابلیت جستجوی معنایی در قرآن را بصورت اولیه پشتیبانی می‌کند.
  • توضیح مختصری در مورد چگونگی استفاده از امکانات این پایگاه را می‌توانید در یوتیوب یا آپارات مشاهده نمایید.

پروژه الکتاب از سال ۱۳۸۵ آغاز شد و اولین بار در تیر ماه سال ۱۳۹۱ بر روی خط اینترنت قرار داده شد. هدف این پروژه جمع‌آوری منابع اسلامی به صورت ساختاریافته و با استفاده از روش‌های به روز در نمایش اطلاعات است. در حال حاضر تمام محتویات این پایگاه بصورت ماشینی از منابع مختلف پردازش شده و با ساختاری جدید ارایه شده است.