Alketab:درباره

از الکتاب

پروژه الکتاب از سال ۱۳۸۵ آغاز شد و اولین بار در تیر ماه سال ۱۳۹۱ بر روی خط اینترنت قرار داده شد.

هدف این پروژه جمع‌آوری منابع اسلامی به صورت ساختاریافته و با استفاده از روش‌های به روز در نمایش اطلاعات است.

این پایگاه وابسته به هیچ نهاد دولتی و غیردولتی نمی‌باشد و توسط یک گروه کوچک دانشجویی اداره می‌شود. کمک‌های مالی شما می‌تواند در به روز‌رسانی سریع‌تر و افزودن قابلیت‌های جدید به این پایگاه کمک مؤثری داشته باشد.