بات تلگرام

از الکتاب

برای دسترسی به بات تلگرام الکتاب، بات @APagePerDayBot را در تلگرام جستجو و اضافه کنید.

این بات به شما کمک میکند روزی یک صفحه از قرآن، نهج البلاغه یا صحیفه سجادیه را بخوانید. همچنین امکان ختم قرآن به ترتیب نزول هم از امکانات دیگر این بات است.