ریشه عن

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۴۶۵(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

حرف جرّ است. اهل لغت براى آن 9 معنى نقل كرده‏اند كه مشهورترين آنها تجاوز است مثل:«سافَرْتُ عَنِ الْبَلَدِ» و «رَمَيْتُ عَنِ الْقَوْسِ» كه دلالت به گذشتن سفر از بلد و تير از كمان را دارد. از جمله به معنى علّت آيد در آيه [توبه:114]. قاموس و اقرب الموارد تصريح كرده‏اند كه «عن» به معنى تعليل است. در آيه: «اِنّى اَحْبَبْتُ حُّبَ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبّى حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ»كه در «حبب» گذشت احتمال داده‏ايم كه «عن» براى تعليل باشد. از جمله به معنى بدل آيد در آيه [بقره:48]. گفته‏اند «عن» به معنى بدل و عوض است ولى ظاهراً به معنى تجاوز و «تَجْزى» به معنى كفايت است بقيه معانى در كتب لغت ديده شود.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
عَنْهَا ۲۴
عَنْ‌ ۱۵۵
عَنْکُمْ‌ ۲۲
عَمَّا ۴۷
عَنْهُمُ‌ ۸
عَنْکَ‌ ۸
عَنِّي‌ ۶
عَنِ‌ ۷۳
عَنَّا ۱۱
عَنْهُمْ‌ ۶۷
عَنْهُمَا ۴
عَنْهُ‌ ۳۷
عَنْکُمُ‌ ۲
عَمَ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط