ریشه زين

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۴۶(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
زُيِّنَ‌ ۱۰
زَيَّنَ‌ ۵
زَيَّنَّا ۵
زِينَتَکُمْ‌ ۱
زِينَةَ ۲
ازَّيَّنَتْ‌ ۱
زِينَةً ۳
زِينَتَهَا ۲
زَيَّنَّاهَا ۲
لَأُزَيِّنَنَ‌ ۱
فَزَيَّنَ‌ ۱
زِينَةُ ۱
الزِّينَةِ ۱
زِينَةِ ۱
زِينَتَهُنَ‌ ۲
زِينَتِهِنَ‌ ۱
بِزِينَةٍ ۲
زِينَتُهَا ۱
زِينَتِهِ‌ ۱
فَزَيَّنُوا ۱
زَيَّنَهُ‌ ۱
زِينَةٌ ۱

ریشه‌های مرتبط