ریشه ليل

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۹۲(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

شب. لَيْل و لَيْلَة هر دو به يك معنى است. به قولى ليل مفرد است به معنى جمع و لَيْلَة براى واحد است ولى در قرآن هر دو براى مطلق آمده‏اند مثل [آل عمران:27]. و مثل [بقره:187]. جمع آن در قرآن ليالى است [سباء:18]. * [قدر:1]. رجوع شود به «قدر».

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
لَيْلَةً ۳
اللَّيْلِ‌ ۳۷
لَيْلَةَ ۱
بِاللَّيْلِ‌ ۷
اللَّيْلَ‌ ۲۵
اللَّيْلُ‌ ۴
لَيْلاً ۵
لَيَالٍ‌ ۳
بِلَيْلٍ‌ ۱
لَيَالِيَ‌ ۱
لَيْلَةٍ ۱
لَيْلَهَا ۱
لَيْلَةِ ۱
لَيْلَةُ ۲

ریشه‌های مرتبط