ریشه اذن

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه اذن‌)

تکرار در قرآن: ۱۰۲(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
آذَانِهِمْ‌ ۷
بِإِذْنِ‌ ۲۳
بِإِذْنِهِ‌ ۹
فَأْذَنُوا ۱
فَبِإِذْنِ‌ ۲
آذَانَ‌ ۱
الْأُذُنَ‌ ۱
بِالْأُذُنِ‌ ۱
بِإِذْنِي‌ ۴
فَأَذَّنَ‌ ۱
مُؤَذِّنٌ‌ ۲
آذَنَ‌ ۳
تَأَذَّنَ‌ ۲
آذَانٌ‌ ۳
أَذَانٌ‌ ۱
أَذِنْتَ‌ ۱
يَسْتَأْذِنُکَ‌ ۲
ائْذَنْ‌ ۱
أُذُنٌ‌ ۲
أُذُنُ‌ ۱
فَاسْتَأْذَنُوکَ‌ ۱
اسْتَأْذَنَکَ‌ ۱
لِيُؤْذَنَ‌ ۱
يَسْتَأْذِنُونَکَ‌ ۲
إِذْنِهِ‌ ۱
أَذِنَ‌ ۵
أَذَّنَ‌ ۱
يَأْذَنَ‌ ۲
يُؤْذَنُ‌ ۲
آذَنْتُکُمْ‌ ۱
أَذِّنْ‌ ۱
أُذِنَ‌ ۱
يُؤْذَنَ‌ ۲
لِيَسْتَأْذِنْکُمُ‌ ۱
فَلْيَسْتَأْذِنُوا ۱
اسْتَأْذَنَ‌ ۱
يَسْتَأْذِنُوهُ‌ ۱
اسْتَأْذَنُوکَ‌ ۱
فَأْذَنْ‌ ۱
أُذُنَيْهِ‌ ۱
يَسْتَأْذِنُ‌ ۱
آذَانِنَا ۱
آذَنَّاکَ‌ ۱
يَأْذَنْ‌ ۱
أَذِنَتْ‌ ۲

ریشه‌های مرتبط