ریشه انس

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۳۳۸(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
النَّاسِ‌ ۹۷
النَّاسُ‌ ۴۲
النَّاسَ‌ ۴۸
أُنَاسٍ‌ ۳
لِلنَّاسِ‌ ۵۱
بِالنَّاسِ‌ ۳
آنَسْتُمْ‌ ۱
الْإِنْسَانُ‌ ۲۷
الْإِنْسِ‌ ۱۲
أُنَاسٌ‌ ۲
الْإِنْسَانَ‌ ۲۷
لِلْإِنْسَانِ‌ ۶
إِنسَانٍ‌ ۱
الْإِنْسَانِ‌ ۴
الْإِنْسُ‌ ۲
إِنْسِيّاً ۱
آنَسْتُ‌ ۳
تَسْتَأْنِسُوا ۱
أَنَاسِيَ‌ ۱
آنَسَ‌ ۱
مُسْتَأْنِسِينَ‌ ۱
الْإِنْسَ‌ ۱
إِنْسٌ‌ ۳

ریشه‌های مرتبط