ریشه اول

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۳۶۸(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
أُولٰئِکَ‌ ۱۵۸
أَوَّلَ‌ ۱۶
آلِ‌ ۹
آلَ‌ ۱۳
فَأُولٰئِکَ‌ ۴۶
أُولِي‌ ۱۷
آلُ‌ ۳
أُولُوا ۱۶
تَأْوِيلِهِ‌ ۱
تَأْوِيلَهُ‌ ۲
أُولاَءِ ۲
تَأْوِيلاً ۲
الْأَوْلَيَانِ‌ ۱
لِأَوَّلِنَا ۱
الْأَوَّلِينَ‌ ۳۲
أَوَّلُ‌ ۳
لِأُولاَهُمْ‌ ۱
أُولاَهُمْ‌ ۱
تَأْوِيلُهُ‌ ۲
الْأَوَّلُونَ‌ ۶
أَوَّلِ‌ ۱
تَأْوِيلِ‌ ۳
بِتَأْوِيلِهِ‌ ۳
بِتَأْوِيلِ‌ ۲
تَأْوِيلُ‌ ۲
أُولاَهُمَا ۱
الْأُولَى‌ ۱۷
أُولُو ۱
بِآلِ‌ ۱
الْأَوَّلِ‌ ۱
الْأَوَّلُ‌ ۱
لِأَوَّلِ‌ ۱
أُولاَتُ‌ ۱
أُولاَتِ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط