ریشه بعد

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۲۳۵(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
بَعْدِ ۸۲
بَعْدِهِ‌ ۱۹
بَعْدَ ۵۷
بَعْدِي‌ ۴
بَعِيدٍ ۱۲
بَعْدُ ۹
بَعْدِهِمْ‌ ۱۷
بَعِيداً ۶
بَعْدِکُمْ‌ ۱
بَعْدِهَا ۴
بَعْدَهُ‌ ۲
بَعُدَتْ‌ ۱
بُعْداً ۴
بِبَعِيدٍ ۲
بَعِدَتْ‌ ۱
الْبَعِيدُ ۲
بَعْدَهَا ۲
بَعْدِکَ‌ ۱
مُبْعَدُونَ‌ ۱
بَعِيدٌ ۲
فَبُعْداً ۲
بَعْدَهُنَ‌ ۱
الْبَعِيدِ ۱
بَاعِدْ ۱
بُعْدَ ۱

ریشه‌های مرتبط