حَتّى

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

حرف جرّ است. گاهى مثل «الى» دلالت بر انتها و غايب مى‏كند مثل [يوسف:35] او را تا مدّتى زندانى كنند و نحو [اعراف:24] . گاهى ما بعد آن داخل در حكم ما قبل است مثل «اَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتّى رَأْسَها» و چون بر فعل مضارع داخل شود آن فعل منصوب گردد مثل [بقره:214] راغب گويد:اگر ما بعدش منصوب باشد آن به معنى «الى ان» است و اگر مرفوع شود به معناى «كى».


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول