إِذَا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

ظرف زمان آينده است و از آينده خبر مى‏دهد مثل [تكوير:1] اذا دو نوع استعمال دارد يكى آن كه ظرف زمان و متضمّن معناى شرط است در اينصورت مدخولش پيوسته جمله فعليه است ديگرى آنست كه حرف مفاجاة است(به معنى ناگاه و آن وقت) در اين صورت به جمله اسميّه داخل مى‏شود و احتياج به جواب ندارد (اقرب الموارد) [روم:36].کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول