ریشه ويل

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه ويل‌)

تکرار در قرآن: ۴۰(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

واى. طبرسى فرموده: ويل لفظى است هر كه در مهلكه واقع شود آن را بكار برد و آن در اصل عذاب و هلاك است. راغب از اصمعى نقل كرده ويل به معنى قبح است و گاهى در تحسّر و تأسف بكار رود ولى ويح در ترحم استعمال می‏‏شود جوهرى گويد: آن كلمه عذاب است گويند: وَيْلَهُ - وَيْلَكَ - وَيْلى. نگارنده گويد: در هر حال كلمه‏ايست حكايت از بدبختى و عذاب دارد خواه شخص گرفتار خودش بگويد مثل [كهف:49]. و خواه از ديگرى به ديگرى باشد مثل [احقاف:17]. واى بر تو ايمان بياور [مرسلات:15]. واى در آن روز بر تكذيب كنندگان. در آيه [هود:72]. ظاهراً به معنى تعجّب است.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
فَوَيْلٌ‌ ۹
وَيْلٌ‌ ۱۷
وَيْلَتَا ۳
وَيْلَتَنَا ۱
وَيْلَکُمْ‌ ۲
وَيْلَنَا ۶
الْوَيْلُ‌ ۱
وَيْلَکَ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط