ذُو

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«ذو الاوتاد» به معناى صاحب میخ هاى محکم است و توصیف فرعون به این کلمه، کنایه از استحکام قدرت فرعون و فرعونیان است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

كلمه‏اى است به معنى صاحب مثل [بقره:105]، يعنى خدا صاحب فضل بزرگى است. و آن دائم الاضافه است و پيوسته باسم ظاهر اضافه مى‏شود و اضافه شدنش بضمير نادر و شاذ است. حالت رفع آن با واو است چنان كه گذشت و حالت نصبش با الف مثل [اسراء:26]، و حالت جرّش با ياء نحو [نساء: 36]. تثنيه آن ذوان است نحو [مائده: 95]، [طلاق:2]. جمع آن ذوون است مثل [بقره:177].


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...