الْعَالَمِين

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«عالَمِین» از مادّه «عِلْم» جمع «عالم» است و عالم، به معناى مجموعه اى است از موجودات مختلف که داراى صفات مشترک و یا زمان و مکان مشترک هستند، مثلاً مى گوئیم عالم انسان و عالم حیوان و عالم گیاه، و یا مى گوئیم: عالم شرق و عالم غرب، عالم امروز و عالم دیروز; بنابراین «عالم» خود به تنهایى معناى جمعى دارد و هنگامى که به صورت «عالمین» جمع بسته مى شود اشاره به تمام مجموعه هاى این جهان است.

ریشه کلمه

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...