إِلَى

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

حرف جرّ است، معناى مشهورش، دلالت به انتهاى مكان يا زمان است مثل [اسراء:1] اول مكان سير مسجد حرام و انتهاى آن آن مسجد حرام است، و نظير [بقره:187]، كه انتهاى زمان روزه رسيدن شب است جز اين معنى، معناى ديگر از قبيل معيّت، تأكيد، تبيين و مرادفة نيز گفته‏اند كه محل آنها كتب لغت و ادبيات است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول