يَتَفَکّرُون

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

(به فتح و كسر اول) انديشه. تأمل. به عبارت ديگر فكر اعمال نظر و تدبر است براى به دست آوردن واقعيات و عبرتها و غيره در قاموس گفته: «اَلْفَكْرُ: اِعْمالُ النَّظَرِ فِى الشَّىْ‏ءِ» در مصباح فيومى آمده: «اَلْفَكْرُ تَرَّدُدِ الْقَلْبِ بِالنَّظَرِوَ التَّرَّدُدُ لِطَلَبِ الْمَعانى». [اعراف:184]. يعنى اگر در گفته‏ها و اعمال پيغمبر كه مدتی با آنها رفيق و در يك محيط بوده، فكر و اعمال نظر كنند مى‏دانند كه او ديوانه نيست بلكه انذار كننده آشكار است. قرآن مجيد به تفكر و تدبر بسيار اهميت داده و بسيارى از آيات براى ايجاد تفكر نازل شده است [آل عمران:191]. [رعد:3]. [حشر:21].


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...