مُسَمًّى

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«أَجَلٌ مُسَمّىً» از مادّه «أجْل» عمرى است که براى هر کسى مقرّر شده.

ریشه کلمه