السّبْت

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«سَبت» در لغت، به معناى تعطیل عمل براى استراحت است و این که در قرآن در سوره «نبأ» مى خوانیم: وَ جَعَلْنَا نَوْمَکُمْ سُباتاً: «خواب شما را مایه راحت شما قرار دادیم» نیز اشاره به همین موضوع است.

روز شنبه را از این جهت «یوم السَّبت» نامیده اند که برنامه هاى کسب و کار معمولى در آن تعطیل مى شد، سپس این نام بر این روز باقى ماند.

ریشه کلمه

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...