الّتِي

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

اسم موصول و مؤنث و الذّى است. از جمع آن فقط در قرآن فقط الّائى و اَلّلاتى بكار رفته مثل [مجادله:2]، نيست مادران آنها مگر زنانى كه آنان را زائيده‏اند و نحو [نساء:34] زنانى كه از نافرمانيشان مى‏ترسد نصيحتشان كنيد.

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...