غَلِيظا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

سخت «غَلُظَ الشَّىْ‏ءُ:اِشْتَّدِّ وَ قوى و صعب» [نساء:21].از شما پيمانى محكم گرفته‏اند. «عَذابٌ غَليظٌ» يعنى عذاب سخت و شديد. [آل عمران:159]. اگر خشن و سنگدل مى‏بودى حتماً از دور تو پراكنده مى‏شدند. [فتح:29]. محكم شد و بر ساقه‏هاى خود ايستاد. [توبه:123]. در شما خشونت و تندى احساس كنند. غلاظ: جمع غليظ [تحريم:6]. در آن آتش فرشتگانى است سنگدل (بى‏رحم) يا تند رفتار و نيرومند «شِداد» جمع شديد به معنى نيرومند است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...