سوره الليل

از الکتاب
سوره الشمس سوره الليل سوره الضحى
شماره کتابت : ٩٢
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ٩
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٢١
تعداد کلمات : ٨٧
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١

متن سوره

سوگند به شب هنگامی که پرده افکند.

و سوگند به روز هنگامی که جلوه‌گری کند.

و سوگند به آن چه نر و ماده را آفرید.

(که) همانا کوشش‌تان پراکنده است.

پس اما آن کس که (حق را) داد و (از ناحق) پروا داشت،

و به نیکوترین زندگی تصدیق کرد،

به زودی او را برای آسان‌ترین (زندگی)، راهوار و آسان کنیم.

و اما آن کس که بخل ورزید و خود را بی‌نیاز دید،

و نیکوترین (زندگی) را تکذیب کرد،

به زودی او را برای سخت‌ترین (زندگی‌)، راهوار و آسان کنیم.

و هنگامی که سقوط کرد، (دیگر) مالش به کارش نیاید.

همواره تنها بر (عهده‌ی) ما بی‌شک هدایت‌گری است.

و به‌راستی دنیا و آخرت به‌درستی از ماست.

پس شما را به آتشی زبانه‌دار هشدار دادم.

جز شقی‌ترین (مکلفان) آن را نیفروزد.

کسی که تکذیب کرد و رخ برتافت.

و زودا (که) پرهیزگارترین (مکلفان) از آن به شایستگی دور داشته خواهد شد.

کسی که مال خود را می‌دهد، در حالی که خود را پاک می‌کند.

و برای احدی نزد او نعمتی دارای پاداش نیست‌.

جز خواستن رضای پروردگارش که بسی برتر است (منظوری ندارد).

و همانا در آینده‌ای دور، خشنود خواهد شد.


محتوای سوره