سوره الطور

از الکتاب
سوره الذاريات سوره الطور سوره النجم
شماره کتابت : ٥٢
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ٧٦
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٤٩
تعداد کلمات : ٣٤٣
تعداد حروف :
در حال بارگیری...
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩

متن سوره

سوگند به (کوه) طور.

و به کتابی نگاشته شده

در طوماری گسترده.

سوگند به آن خانه‌ی آباد [:کعبه و قلب حضرت محمدص]

سوگند به بام بلند [:آسمان و آسمان قلب محمدص]

و به دریای افروخته [:دریای دل فروزان محمدص ]؛

(که) همواره عذاب پروردگارت همانا واقعی و شدنی است.

برایش هیچ بازدارنده‌ای نیست.

روزی که آسمان روان گردد، چه روان‌شدنی!

و کوه‌ها (جمله) به حرکتی سریع درآیند، چه سرعتی!

پس در آن هنگامه وای بر تکذیب‌کنندگان.

کسانی که در فرو رفتنی (در باطل) بازی می‌کنند.

روزی که با پرتابی سوی آتش جهنم به شدت کشیده می‌شوند، چه کشیدنی!

(و به آنان گویند:) «این همان آتشی است که به آن (همان را) تکذیب می‌کردید.»

«آیا پس این افسونی است‌؟ یا شما (درست‌) نمی‌نگرید؟»

«آن را بیفروزید. پس خواه شکیبایی کنید و خواه شکیبایی نکنید بر زیانتان یکسان است. تنها جزای شما کارهایی است که می‌کرده‌اید.»

پرهیزگاران بی‌گمان در باغ‌هایی و (در) ناز و نعمتی می‌باشند.

به آنچه پروردگارشان به آنان داده سرگرم و دلشادند و پروردگارشان آنها را از عذاب بس زبانه‌دار دوزخ مصون داشته است.

(به آنان گویند:) «به (پاداش) آنچه به جای می‌آورید به گوارایی بخورید و بنوشید.»

در حالی‌که بر تخت‌هایی ردیف (یکدیگر) تکیه زده‌اند اینان را همسران و حوران درشت‌چشم گردانده‌ایم.

و کسانی که ایمان آوردند و فرزندان و پیروانشان در ایمان از آنان پیروی کردند، ایشان را به آنان ملحق کردیم و چیزی از کار ایشان نکاستیم. هر کسی در گرو دستاورد خویش است.

در حالی‌که با (هر نوع) میوه‌ای و گوشتی که دلخواه آنهاست آنان را مدد (و تقویت) کردیم.

در آنجا جامی از دست هم می‌ربایند که در آن (ربودن جام) نه یاوه‌ای است و نه بازدارندگی از خیری.

و برای (خدمت) آنان پسرانی است که بر گردشان همی‌گردند، انگار بی‌گمان (آنان‌) مرواریدی‌اند که (در صدف) نهفته است.

و برخیشان رو به برخی کردند، حال آنکه از هم می‌پرسند.

گفتند: «ما پیشتر در میان خانواده‌ی خود با مهربانی (از عذاب) بیمناک بودیم.»

«پس خدا بر ما منّت گذاشت و ما را از عذاب سمّی نگه داشت.»

«ما بی‌گمان از دیرباز او را می‌خواندیم، که او، (هم)او بس نیکویِ رحمتگر بر ویژگان است.»

پس یادآوری(شان) کن که تو به نعمت پروردگارت نه کاهنی و نه دیوانه‌ای.

یا می‌گویند: «شاعری است (که) بسی انتظار مرگش را می‌بریم (و چشم به راهِ بَدِ زمانه بر اوییم).»

بگو: « منتظر باشید، پس من (نیز) با شما از منتظرانم.»

یا پندارهای خواب‌آلودشان، آنان را به این (موضعگیری) وا می‌دارد یا آنان گروهی سرکشند؟

یا می‌گویند: «آن را بربافته.» بلکه ایمان نمی‌آورند.

پس اگر (از) راستان بوده‌اند، سخنی همانند آن بیاورند.

یا از هیچ خلق شده‌اند یا آنکه خودشان آفریدگار (خود)ند؟

یا آسمان‌ها و زمین را (هم) خلق کرده‌اند؟ (نه)، بلکه یقین ندارند.

یا ذخایر پروردگار تو نزد آنهاست‌؟ یا (هم)ایشان تسلّط (تامّ بر آنها) دارند؟

یا نردبانی دارند که در آن می‌شنوند؟ پس باید شنونده‌ی آنان برهانی آشکارگر بیاورد.

یا خدا را دختران است و شما را پسران؟

یا از آنها مزدی مطالبه می‌کنی، پس آنان از (تعهّد ادای) تاوانی گرانبارند؟

یا (علم) غیب نزد آنهاست‌، پس آنان (آن را) می‌نویسند؟

یا می‌خواهند نیرنگی بزنند؟پس آنان که کافر شده‌اند، خودشان دچار نیرنگند.

یا ایشان را جز خدا معبودی است‌؟ منزّه است خدا از آنچه (با او) شریک می‌گیرند.

و اگر پاره‌هایی از ابر سیاه را در حال سقوط از آسمان ببینند گویند: «ابری متراکم است.»

پس بگذارشان تا به آن روزشان که در آن بیهوش می‌افتند برسند.

روزی که نیرنگشان به هیچ وجه به کارشان نیاید و نه آنان حمایت می‌شوند.

و بی‌گمان، برای کسانی که ظلم کرده‌اند غیر از این (عذاب) ، عذابی (دیگر) است ولی بیشترشان نمی‌دانند.

و برای حکم پروردگارت شکیبایی کن‌. پس تو خود در دیدگاه‌های مایی، و هنگامی که به پا خیزی با نیایش پروردگارت (همو را) تسبیح گوی.

و (پس از آن) پاره‌ای از شب و در فروشدن ستارگان، تسبیح‌گوی او باش.


محتوای سوره