يَعْلَمُون

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«لایَعْلَمُون» از مادّه «عِلم» به معناى «نمى دانند» آمده.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...