شَطَطا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«شَطَط» (بر وزن وسط) به معناى خارج شدن از حدّ اعتدال، و افراط در دورى است; لذا، به سخنانى که بسیار دور از حق است، «شطط» گفته مى شود. و اگر به حاشیه نهرهاى بزرگ «شط» مى گویند، به خاطر آن است که از آب فاصله زیاد دارد و دیوارهاى آن بلند است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

تجاوز از حد و اندازه (اقرب) راغب گويد: از آن با جور تعبير آورده‏اند در نهايه ظلم و دورى از حق گفته است. [ص:22]. ميان ما به حق داورى كن و حكم به جور نكن و از حق دورى منما [كهف:14]. آن وقت قول باطل و دور از حق گفته‏ايم.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...