سوره الفجر

از الکتاب
سوره الغاشية سوره الفجر سوره البلد
شماره کتابت : ٨٩
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ١٠
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٣٠
تعداد کلمات : ١٥٨
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠

متن سوره

سوگند به سپیده‌دم؛

و به شب‌هایی ده‌گانه (مانند ده شب اول ذیحجه)؛

و به جفت و تاق [:آفریدگان و آفریدگار‌، همانند و بی‌مانند].

و به شب، هنگامی که سیر می‌کند.

آیا در این، برای خردمندی خویشتن‌دار (نیاز به) سوگندی است‌؟

مگر ندیدی که پروردگارت با عادیان (نخستین) چه کرد؟

(با) عمارات ستون‌دار اِرَم.

آن که مانندش در شهرها ساخته نشده‌؟

و (با) ثمودیان، همانان که در گودی، تخته‌سنگ‌ها را بریدند؟

و (با) فرعون، صاحب (خرگاه‌ها و کاخ‌ها و) میخ‌های بلند.

همانان که در شهرها به طغیان سر برافراشتند.

پس در آنها بسی فساد کردند.

پس پروردگارت بر (سروسامان)‌شان تازیانه‌ی عذابی فرو نواخت.

بی‌گمان پروردگارت بی‌امان در کمین (آنان) است.

پس اما انسان، هنگامی که پروردگارش وی را بیازماید و گرامیش بدارد، و نعمت به او دهد، گوید: «پروردگارم مرا گرامی داشته است.»

و اما هنگامی که بیازمایدش، پس روزی‌اش را بر او تنگ گرداند، گوید: «پروردگارم به من اهانت کرده است.»

هرگز نه (چنین و نه چنان است)! بلکه یتیم را گرامی نمی‌دارید؛

و بر خوراک (دادن به) بینوا (همدیگر را) برنمی‌انگیزید؛

و میراث را چپاول‌گرانه می‌خورید؛

و مال را دوست می‌دارید، دوست‌داشتنی بسیار.

هرگز (نه چنان است)! آن‌گاه که زمین، در هم کوبیده شود کوبیده شدنی،

و پروردگارت با فرشتگان (کارگزار) صف‌اندرصف آیند،

و جهنم در آن هنگام (هنگامه) آورده شود، آن روز است که انسان (حق را) به خوبی یاد آورد. و کجا و کی برایش جای یادواره است؟

گوید: «کاش برای زندگانی (اصلی) خود (چیزی) پیش فرستاده بودم‌.»

پس در این هنگام (و هنگامه) هیچ کس همچون عذاب کردن او، عذاب نکند.

و هیچ‌کس (هم) چون در بند کشیدن او، در بند نکشد.

هان ای نفس مطمئنه‌[:آرمیده]‌!

خشنود (از خدا) و خوشایند سوی پروردگارت باز گرد.

پس در میان بندگان ویژه‌‌ام در آی‌،

و در بهشت ویژه‌‌ام داخل شو.


محتوای سوره