سوره البلد

از الکتاب
سوره الفجر سوره البلد سوره الشمس
شماره کتابت : ٩٠
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ٣٥
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٢٠
تعداد کلمات : ٩٥
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠

متن سوره

به این شهر [:مکه] سوگند نمی‌خورم.

حال آنکه تو در این شهر جای داری، یا حرمتت در آن هتک شده.

سوگند(م) به پدری (هم‌چون محمد) است‌. و (نیز) آن (فرزندانی) که تولید کرده‌.

به‌راستی انسان را در (ژرفای) سختی(اش) به‌درستی آفریدیم‌؟

آیا پندارد (که) هیچ کس هرگز بر او دست نتواند یافت‌؟

گوید: «مالی انباشته را تباه کردم.»

آیا پندارد که هیچ کس او را ندیده است‌؟

آیا برایش دو چشم ننهادیم،

و زبانی و دو لب؟

و هر دو راه (خیر و شرّ) را در بلندای نمایانشان بدو ننمودیم؟

پس هرگز نخواست از گردنه‌(ی عاقبت‌نگر) با کوشش و کاوش بالا رود.

و چه شناساندت (که آن) گردنه چیست‌؟

در بندی را (از گرفتاری و بندش) آزاد کردن،

یا در روز گرسنگی‌ای سخت، طعامی دادن،

یتیمی خویشاوند را،

یا بینوایی خاک‌نشین را.

سپس از (زمره‌ی) کسانی بوده که گرویده‌اند و یکدیگر را به شکیبایی و مرحمت سفارش کرده‌اند.

اینانند راستان و برکت‌یافتگان.

و کسانی که به انکار (و انگار) نشانه‌های ما پرداخته‌اند، آنانند (ناخجستگان:) شوم‌زدگان‌.

بر (سر و سامان)شان آتشی سرپوشیده - هم‌چون طبقه‌ای - احاطه دارد.


محتوای سوره