سوره العلق

از الکتاب
سوره التين سوره العلق سوره القدر
شماره کتابت : ٩٦
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ١
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ١٩
تعداد کلمات : ٨٠
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩

متن سوره

بخوان به نام پروردگارت که آفرید.

انسان را از علق [:میلیون‌ها آویزه‌ی منی] آفرید.

بخوان و پروردگار تو کریم‌ترین است.

کسی که با قلم آموزش داد.

آنچه را که انسان نمی‌دانست به او آموزش داد.

چنان نیست (که انسان سرنهد). همواره انسان بی‌گمان سرکشی می‌کند،

که خود را بی‌نیاز دید.

بی‌امان بازگشت(شان) سوی پروردگار تو است.

آیا دیدی آن کس را که باز می‌داشت‌؛

بنده‌ای را آن‌گاه که نماز می‌گزارد؟

آیا دیدی اگر آن بنده بر هدایت، راهوار و استوار بوده،

یا (دیگران را هم) به پرهیزگاری واداشته؟

آیا دیدی اگر (این) بازداشته شده به تکذیب پردازد و روی برگرداند (چه کیفری در پیش دارد)؟

مگر ندانست که خدا همواره می‌بیند؟

زنهار! اگر به‌راستی باز نایستد، پیشانیش را بی‌امان سخت برگیریم؛

(همان) پیشانی دروغزنِ خطاکار را.

پس باید گروه ویژه‌ی خود را بخواند.

به زودی آتش‌بانان را فراخوانیم.

زنهار! فرمانش مبر و سجده کن و برای قرب الهی کاوش و پویش نمای.


محتوای سوره