سوره التين

از الکتاب
سوره الشرح سوره التين سوره العلق
شماره کتابت : ٩٥
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ٢٨
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٨
تعداد کلمات : ٤٠
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

متن سوره

سوگند به انجیر و زیتون.

و سوگند به طور سینا.

و سوگند به این شهر [:مکه‌ی مکرمه] پر از امن.

(که) به‌راستی انسان را بی‌گمان در نیکوترین سازمان آفریدیم.

سپس او را به پَست‌ترینِ پَست‌ها بازگردانیدیم.

مگر کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته(ی ایمان) کردند، که برایشان پاداشی بی‌منّت و بی‌پایان است.

پس چه چیز تو را پس از این به تکذیب دین وادار (و بدبین) می‌کند.

آیا خدا حاکمترین داوران نیست‌؟


محتوای سوره