روایت:الکافی جلد ۱ ش ۴۳۳

از الکتاب


آدرس:

محمد بن الحسن عمن ذكره عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن زيد الشحام قال سمعت ابا عبد الله ع يقول :


الکافی جلد ۱ ش ۴۳۲ حدیث الکافی جلد ۱ ش ۴۳۴
روایت شده از : امام جعفر صادق عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۱
بخش : -
عنوان : حدیث امام جعفر صادق (ع) درباره امامت عامه
موضوعات : امامت عامه، امامت

ترجمه

کمره ای, اصول کافی ترجمه کمره ای جلد ۲, ۴۱

زيد شحام گويد: از امام صادق (ع) شنيدم مى‏فرمود: به راستى خداى تبارك و تعالى ابراهيم را بنده خود گرفت پيش از آنكه به مقام نبوتش مفتخر سازد و او را به پيغمبرى گرفت پيش از آنكه مقام رسالتش بخشد و او را رسول خود ساخت پيش از آنكه خليل خودش بگيرد و او را خليل خود گرفت پيش از آنكه او را به مقام امامت برگزيند و چون همه مقامات را برايش فراهم كرد، فرمود (۱۲۴ سوره بقره): «به راستى من تو را براى مردم امام مقرر كردم» فرمود: از بس عنايات خدا در نظر ابراهيم بزرگ آمد «عرض كرد: و از نژاد من؟ خدا در پاسخ فرمود: عهد و فرمان من به ستمكاران نمى‏رسد» فرمود: شخص سفيه امام شخص پرهيز كار و متقى نمى شود.

مصطفوى‏, اصول کافی ترجمه مصطفوی جلد ۱, ۲۴۶

امام صادق (ع) ميفرمود: خداى تبارك و تعالى ابراهيم را بنده خود گرفت پيش از آنكه پيغمبرش نمايد و او را بپيغمبرى برگزيد پيش از آنكه رسولش كند و رسول خود ساخت پيش از آنكه خليلش گرداند و خليلش گرفت پيش از آنكه امامش قرار دهد، پس چون همه اين مقامات را برايش گرد آورد فرمود، «همانا من ترا امام مردم قرار دادم» چون اين مرتبت در چشم ابراهيم بزرگ جلوه نمود، عرضكرد «از فرزندان من هم» خدا فرمود. «پيمان من بستمكاران نرسد» شخص كم خرد امام شخص پرهيزكار نگردد (و ستمگر از نظر خدا كم خرد است و ممكن نيست كه او پيشواى امتى گردد كه در ميان ايشان مردم پرهيزكار باشد).

محمدعلى اردكانى, تحفة الأولياء( ترجمه أصول كافى) - جلد ۱, ۵۵۳

محمد بن حسن، از آن‏كه او را ذكر كرده، از محمد بن خالد، از محمد بن سِنان، از زيد شحّام روايت كرده است كه گفت: شنيدم از امام جعفر صادق عليه السلام كه مى‏فرمود كه:

«خداى تبارك و تعالى ابراهيم را بنده خود گردانيد، پيش از آن‏كه او را پيغمبر گرداند، و او را پيغمبر گردانيد، پيش از آن‏كه او را رسول گرداند، و او را رسول گردانيد، پيش از آن‏كه او را خليل گرداند، «۱» و او را خليل خود گردانيد، پيش از آن‏كه او را امام گرداند. پس چون خدا همه چيز را از براى او جمع فرمود، فرمود كه: «إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً»؛ به درستى من تو را از براى مردمان پيشوا مى‏گردانم، كه همه به تو اقتدا كنند».

حضرت فرمود كه: «پس به جهت بزرگى امامت و بلندى مرتبه آن در چشم حضرت ابراهيم گفت: «وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»؛ و بعضى از ذريه مرا نيز امام و پيشواى مردم گردان. خدا فرمود كه: عهد من (كه امامت است) به ستم‏كاران نمى‏رسد». حضرت فرمود كه: «سفيه نادان و ضعيف زبون، امام و پيشواى پرهيزگاران نمى‏باشد». __________________________________________________

(۱). و خُلّت، خالى ساختن دل باشد از غير خدا، يا مخصوص كردن كسى را به دوستى، و اين مرتبه، از رسالت بلندتراست. (مترجم)


شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. آل عمران ١٤٤
 2. آل عمران ١٥٩
 3. ابراهيم ٣٥
 4. الأعراف ١٤٢
 5. الأنبياء ٧٣
 6. الأنعام ١٢٢
 7. الأنعام ٩٣
 8. البقرة ١٢٤
 9. البقرة ٢٥
 10. المائدة ٣


احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. الکافی جلد ۱ ش ۲۰ (روایت شده از: امام هادى عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۴۲۷ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۴۳۳ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۴۴۰ (روایت شده از: امام موسى كاظم عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۴۴۵ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 6. الکافی جلد ۱ ش ۴۴۷ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 7. الکافی جلد ۱ ش ۴۵۳ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 8. الکافی جلد ۱ ش ۴۵۵ (روایت شده از: امام محمّد باقر عليه السلام)
 9. الکافی جلد ۱ ش ۴۶۵ (روایت شده از: امام محمّد باقر عليه السلام)
 10. الکافی جلد ۱ ش ۴۶۹ (روایت شده از: امام محمّد باقر عليه السلام)
 11. الکافی جلد ۱ ش ۴۷۲ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 12. الکافی جلد ۱ ش ۴۷۴ (روایت شده از: امام محمّد باقر عليه السلام)
 13. الکافی جلد ۱ ش ۴۸۶ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 14. الکافی جلد ۱ ش ۵۱۰ (روایت شده از: امام محمّد باقر عليه السلام)
 15. الکافی جلد ۱ ش ۵۸۶ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 16. الکافی جلد ۱ ش ۶۰۶ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 17. الکافی جلد ۱ ش ۷۵۴ (روایت شده از: حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 18. الکافی جلد ۱ ش ۹۵۳ (روایت شده از: امام محمّد باقر عليه السلام)
 19. الکافی جلد ۱ ش ۹۵۶ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 20. الکافی جلد ۱ ش ۹۵۸ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)

... نتایج بیشتر