روایت:الکافی جلد ۱ ش ۴۷۲

از الکتاب


آدرس:

علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسي عن يونس عن ايوب بن الحر عن ابي بصير عن ابي عبد الله ع :


الکافی جلد ۱ ش ۴۷۱ حدیث الکافی جلد ۱ ش ۴۷۳
روایت شده از : امام جعفر صادق عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۱
بخش : -
عنوان : حدیث امام جعفر صادق (ع) درباره امامت عامه
موضوعات : امامت عامه، امامت

ترجمه

کمره ای, اصول کافی ترجمه کمره ای جلد ۲, ۷۱

ابو بصير گويد: امام صادق (ع) در تفسير قول خداى عز و جل (۲۷۳ سوره بقره): «به هر كه حكمت داده شد محققاً خير فراوانى داده شده» فرمود: طاعت خدا و معرفت امام مقصود است.

مصطفوى‏, اصول کافی ترجمه مصطفوی جلد ۱, ۲۶۱

امام صادق (ع) راجع بقول خداى عز و جل (۲۷۳ سوره ۲) «بهر كه حكمت دادند خير بسيارى دادند» فرمود: مراد بحكمت اطاعت خدا و معرفت امام است.

محمدعلى اردكانى, تحفة الأولياء( ترجمه أصول كافى) - جلد ۱, ۵۸۳

على بن ابراهيم، از محمد بن عيسى، از يونس، از أيّوب بن حرّ، از ابو بصير، از امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده است در قول خداى عزّوجلّ «وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً» «۱»، كه آن حضرت فرمود كه: «حكمت، فرمان بردن خدا و شناختن امام است» (و آيه در باب عقل گذشت). __________________________________________________

(۱). بقره، ۲۶۹.


شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. آل عمران ١٤٤
 2. آل عمران ١٥٩
 3. ابراهيم ٣٥
 4. الأعراف ١٤٢
 5. الأنبياء ٧٣
 6. الأنعام ١٢٢
 7. الأنعام ٩٣
 8. البقرة ١٢٤
 9. البقرة ٢٥
 10. المائدة ٣


احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. الکافی جلد ۱ ش ۲۰ (روایت شده از: امام هادى عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۴۲۷ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۴۳۳ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۴۴۰ (روایت شده از: امام موسى كاظم عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۴۴۵ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 6. الکافی جلد ۱ ش ۴۴۷ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 7. الکافی جلد ۱ ش ۴۵۳ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 8. الکافی جلد ۱ ش ۴۵۵ (روایت شده از: امام محمّد باقر عليه السلام)
 9. الکافی جلد ۱ ش ۴۶۵ (روایت شده از: امام محمّد باقر عليه السلام)
 10. الکافی جلد ۱ ش ۴۶۹ (روایت شده از: امام محمّد باقر عليه السلام)
 11. الکافی جلد ۱ ش ۴۷۲ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 12. الکافی جلد ۱ ش ۴۷۴ (روایت شده از: امام محمّد باقر عليه السلام)
 13. الکافی جلد ۱ ش ۴۸۶ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 14. الکافی جلد ۱ ش ۵۱۰ (روایت شده از: امام محمّد باقر عليه السلام)
 15. الکافی جلد ۱ ش ۵۸۶ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 16. الکافی جلد ۱ ش ۶۰۶ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 17. الکافی جلد ۱ ش ۷۵۴ (روایت شده از: حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 18. الکافی جلد ۱ ش ۹۵۳ (روایت شده از: امام محمّد باقر عليه السلام)
 19. الکافی جلد ۱ ش ۹۵۶ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 20. الکافی جلد ۱ ش ۹۵۸ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)

... نتایج بیشتر