روایت:الکافی جلد ۱ ش ۴۴۵

از الکتاب


آدرس:

علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن ابي عمير عن منصور بن يونس و سعدان بن مسلم عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله ع قال سمعته يقول :


الکافی جلد ۱ ش ۴۴۴ حدیث الکافی جلد ۱ ش ۴۴۶
روایت شده از : امام جعفر صادق عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۱
بخش : -
عنوان : حدیث امام جعفر صادق (ع) درباره امامت عامه
موضوعات : امامت عامه، امامت

ترجمه

کمره ای, اصول کافی ترجمه کمره ای جلد ۲, ۵۱

اسحاق بن عمار گويد: از امام صادق (ع) شنيدم مى فرمود: به راستى زمين تهى نماند، جز اينكه بايد در او امامى باشد، براى آنكه اگر مؤمنان چيزى افزودند (به احكام خدا) آنها را به حق برگرداند و اگر چيزى كاستند براى آنها تكميل كند و رفع نقصان نمايد.

مصطفوى‏, اصول کافی ترجمه مصطفوی جلد ۱, ۲۵۱

امام صادق ميفرمود: همانا زمين در هيچ حالى از امام خالى نگردد براى آنكه اگر مؤمنين چيزى (در اصول يا فروع دين) افزودند آنها را برگرداند و اگر چيزى كم كردند براى آنها تكميل كند.

محمدعلى اردكانى, تحفة الأولياء( ترجمه أصول كافى) - جلد ۱, ۵۶۱

على بن ابراهيم، از پدرش، از محمد بن ابى عُمير، از منصور بن يونس و سعدان بن مسلم، از اسحاق بن عمار، از امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده است كه گفت: شنيدم از آن حضرت كه مى‏فرمود: «به درستى كه زمين از خلائق خالى نمى‏گردد، مگر آن‏كه در آن امامى هست، تا آن‏كه اگر مؤمنان چيزى را در دين زياد كنند، ايشان را بر گرداند، و اگر چيزى را كم كنند، آن را از براى ايشان تمام گرداند».


شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. آل عمران ١٤٤
 2. آل عمران ١٥٩
 3. ابراهيم ٣٥
 4. الأعراف ١٤٢
 5. الأنبياء ٧٣
 6. الأنعام ١٢٢
 7. الأنعام ٩٣
 8. البقرة ١٢٤
 9. البقرة ٢٥
 10. المائدة ٣


احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. الکافی جلد ۱ ش ۲۰ (روایت شده از: امام هادى عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۴۲۷ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۴۳۳ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۴۴۰ (روایت شده از: امام موسى كاظم عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۴۴۵ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 6. الکافی جلد ۱ ش ۴۴۷ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 7. الکافی جلد ۱ ش ۴۵۳ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 8. الکافی جلد ۱ ش ۴۵۵ (روایت شده از: امام محمّد باقر عليه السلام)
 9. الکافی جلد ۱ ش ۴۶۵ (روایت شده از: امام محمّد باقر عليه السلام)
 10. الکافی جلد ۱ ش ۴۶۹ (روایت شده از: امام محمّد باقر عليه السلام)
 11. الکافی جلد ۱ ش ۴۷۲ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 12. الکافی جلد ۱ ش ۴۷۴ (روایت شده از: امام محمّد باقر عليه السلام)
 13. الکافی جلد ۱ ش ۴۸۶ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 14. الکافی جلد ۱ ش ۵۱۰ (روایت شده از: امام محمّد باقر عليه السلام)
 15. الکافی جلد ۱ ش ۵۸۶ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 16. الکافی جلد ۱ ش ۶۰۶ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 17. الکافی جلد ۱ ش ۷۵۴ (روایت شده از: حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 18. الکافی جلد ۱ ش ۹۵۳ (روایت شده از: امام محمّد باقر عليه السلام)
 19. الکافی جلد ۱ ش ۹۵۶ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 20. الکافی جلد ۱ ش ۹۵۸ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)

... نتایج بیشتر