بِأَعْيُنِنَا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

تعبیر «بِأَعْیُنِنَا» (در برابر دیدگان ما) کنایه لطیفى است از توجّه مخصوص و مراقبت کامل از چیزى، چنان که در آیه 37 سوره «هود» نیز در بخش دیگرى از همین داستان مى خوانیم: «وَ اصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنَا وَ وَحْیِنَا; به او وحى کردیم که در برابر دیدگان ما و بر طبق وحى ما کشتى را بساز». بعضى از مفسران، این تعبیر را اشاره به انسان هاى با فضیلتى دانسته اند که سوار بر کشتى بودند; بنابراین، جمله «تَجْرِی بِأَعْیُنِنَا» یعنى آن کشتى، بندگان خالص و مخلص ما را همراه مى برد، ولى با توجّه به موارد استعمال این تعبیر در آیات دیگر قرآن، تفسیر اول صحیح تر به نظر مى رسد. این احتمال نیز داده شده که، «بِأَعْیُنِنَا» اشاره به فرشتگانى است که در امر هدایت «کشتى نوح» دخالت داشتند; ولى این تفسیر نیز، به همان دلیلى که در بالا گفته شد، ضعیف است.

«اعین» جمع «عین» است که یکى از معانى آن چشم، و معناى دیگر آن انسان باشخصیت است; البته معانى دیگرى نیز دارد.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...