الْمَنْفُوش

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«مَنْفُوش» از مادّه «نفش» (بر وزن نقش) به معناى گستردن پشم است که معمولاً به وسیله ابزار مخصوصِ حلاّجى و زدن پشم، انجام مى گیرد.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

[قارعة:5]. نفش صوف آن است كه اجزاء پشم را از هم جدا كنيم تا حجمش بزرگ شود منظور از منفوش در آيه حلاجى شده است يعنى: كوهها مانند پشم رنگارنگ حلاجى شده‏شوند. * [انبياء:78]. نفش غنم پراكنده شدن آن است. در مجمع فرموده: نفش غنم و ابل آن است كه در شب پراكنده شده و بى چوپان بچرد يعنى :داود و سليمان وقتيكه حكم مى‏كردند در باره كشت كه گوسفندان قومى در شب آن را چريدند و ما به حكم آنها شاهد بوديم. قضيه در «داود» بررسى شده است اين كلمه بيشتر از دوبار در قرآن مجيد نيامده است.

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...