الأنفال ١٤

از الکتاب
کپی متن آیه
ذٰلِکُمْ‌ فَذُوقُوهُ‌ وَ أَنَ‌ لِلْکَافِرِينَ‌ عَذَابَ‌ النَّارِ

ترجمه

این (مجازات دنیا) را بچشید! و برای کافران، مجازات آتش (در جهان دیگر) خواهد بود!

اينها [عقوبت‌] است پس آن را بچشيد و [بدانيد] كه براى كافران عذاب آتش است

اين [عذاب دنيا] را بچشيد، و [بدانيد كه‌] براى كافران عذاب آتش خواهد بود.

این (عذاب مختصر قتل و اسارت) را بچشید و (بدانید که) برای کافران در قیامت عذاب سخت آتش دوزخ مهیّاست.

این [مجازات شما در دنیاست]، پس آن رابچشید، و [بدانید] برای کافران در قیامت، عذاب آتش است.

عقوبت را بچشيد، و عذاب آتش از آن كافران است.

اینها را بچشید و بدانید که برای کافران عذاب آتش جهنم مهیاست‌

اين است [كيفر ما] پس آن را بچشيد، و همانا كافران را عذاب آتش است.

این (عذاب و عقاب دنیوی، یعنی شکست و گریز در برابر مؤمنان) را بچشید و (بدانید که) عذاب دوزخ برای کافران (به جای خود باقی) است.

این (عذاب دنیای شماست)؛ پس آن را بچشید و (بدانید) برای کافران بی‌چون عذابِ آتش است.

اینک بچشیدش و همانا کافران را است عذاب آتش‌

“Here it is; so taste it.” For the disbelievers there is the suffering of the Fire.

ترتیل:
ترجمه:
الأنفال ١٣ آیه ١٤ الأنفال ١٥
سوره : سوره الأنفال
نزول : ١ هجرت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٧
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«شَآقُّوا»: دشمنی کردند. به مقابله برخاستند. «مَن یُشَاقِقْ»: جزای شرط محذوف است که عبارت است از: (لَهُ عَذَابٌ شَدِیدٌ). یا تنها عائد شرط در آخر آیه محذوف است که (لَهُ) است.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

تفسیر نور (محسن قرائتی)


ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَ أَنَّ لِلْكافِرِينَ عَذابَ النَّارِ «14»

آن است (كيفر ما در دنيا)، پس بچشيد آن را و (بدانيد) عذاب دوزخ براى كافران (مهيّا) است.

جلد 3 - صفحه 283

پیام ها

1- قهر و خشم الهى، نتيجه‌ى سركشى و طغيان است و بدون دليل و بى‌حساب نيست. ذلِكَ بِأَنَّهُمْ‌ ...

2- مخالفت با رسول خدا، مخالفت با خداوند است. «شَاقُّوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ»

3- از سنّت‌هاى خداوند آن است كه هر كه با حقّ در افتد، نابود شود. وَ مَنْ يُشاقِقِ‌ ... فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ‌

4- كافران، در دنيا گرفتار انتقام و هلاكت مى‌شوند و در آخرت گرفتار عذاب.

«فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ‌- لِلْكافِرِينَ عَذابَ النَّارِ»

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَ أَنَّ لِلْكافِرِينَ عَذابَ النَّارِ «14»

ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ‌: امر به عقوبت شما كافران اين است پس بچشيد آن را عاجلا. وَ أَنَّ لِلْكافِرِينَ عَذابَ النَّارِ: و بتحقيق مر كافران را است آجلا عذاب آتش جهنم، يا بچشيد آنچه معجل است از عقاب دنيوى با آنچه مؤجل از عذاب اخروى.


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يُشاقِقِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ «13» ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَ أَنَّ لِلْكافِرِينَ عَذابَ النَّارِ «14»

ترجمه‌

اين بسبب آنستكه آنها مخالفت نمودند خدا و پيغمبرش را و كسى كه مخالفت كند خدا و پيغمبرش را پس همانا خداوند سخت عقوبت است‌

اين است پس بچشيد آنرا و آنكه مر كافران راست عذاب آتش.

تفسير

اين قتل و اسارت و ذلّت براى آنها در دنيا بسبب آن روى داد كه واقع شدند در شقّ و حزب مخالف با شقّ و حزب خدا و پيغمبر او و خداوند نسبت بكسانيكه قيام بمخالفت با او و پيغمبرش نمايند در دنيا و آخرت شديد العقاب است جزاى شما اينست اى كفار در دنيا پس بچشيد آنرا و نيز جزاى شما آنستكه از براى شما است در آخرت عذاب آتش و بنابر اين جمله اخيره عطف است بر ذلكم كه خبر مبتداء محذوف است و محتمل است مفعول معه باشد يعنى بچشيد عذاب دنياى خودتان را با آنكه عذاب آخرت شما در دنبال است.

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


ذلِكُم‌ فَذُوقُوه‌ُ وَ أَن‌َّ لِلكافِرِين‌َ عَذاب‌َ النّارِ «14»

خطاب‌ باين‌ كفار ‌است‌ ‌که‌ فرداي‌ قيامت‌ خطاب‌ ميشود بآنها ‌که‌ بچشيد ‌اينکه‌ عذاب‌ شديد ‌را‌ و محققا ‌از‌ ‌براي‌ جميع‌ كفار عذاب‌ آتش‌ جهنم‌ ‌است‌ ذلكم‌ خطاب‌ بكساني‌ ‌است‌ ‌که‌ مشاقه‌ كردند ‌با‌ ‌خدا‌ و ‌رسول‌ فَذُوقُوه‌ُ فاء تفريع‌ ‌است‌ ‌يعني‌ ‌اينکه‌ عذاب‌ شديد متفرع‌ ‌است‌ ‌بر‌ ‌آن‌ مشاقه‌ وَ أَن‌َّ لِلكافِرِين‌َ عَذاب‌َ النّارِ كانه‌ دفع‌ دخل‌ ‌است‌ ‌که‌ كسي‌ توهم‌ نكند ‌که‌ ‌اينکه‌ عذاب‌ شديد مخصوص‌ بكسانيست‌ ‌که‌ مشاقه‌ كردند ‌با‌ ‌خدا‌ و ‌رسول‌ و ساير طبقات‌ كفار ‌از‌ عذاب‌ معاف‌ باشند خداوند ميفرمايد تمام‌ كفار جهنم‌ ميروند و بعذاب‌ آتش‌ گرفتارند ‌با‌ تأكيد بان‌ّ و لام‌ للكافرين‌ و تقديم‌ خبر ‌بر‌ مبتداء ‌يعني‌ ‌بر‌ اسم‌ ان‌ّ ولي‌ البته‌ تفاوت‌ دارد ‌از‌ جهت‌ مراتب‌ كفر ‌از‌ حيث‌ شدت‌ و ضعف‌.

خلاصه‌ قصه‌‌-‌ اول‌ صبح‌ بدر فرستاد پيغمبر صلّي‌ اللّه‌ ‌عليه‌ و آله‌ و سلّم‌ نزد قريش‌ ‌که‌ ‌من‌ ابتداء بجنگ‌ نميكنم‌ ‌بر‌ گرديد مرا واگذاريد و عرب‌ و عتبة ‌اينکه‌ كلام‌ ‌را‌ پسنديد و بقريش‌ ‌گفت‌ برگرديد ابو جهل‌ حمل‌ ‌بر‌ جبن‌ كرد و مكالماتي‌ ‌بين‌ ‌او‌ و عتبة واقع‌ شد سپس‌ عتبه‌ ‌با‌ برادرش‌ شيبه‌ و فرزندش‌ وليد آمدند مبارز طلبيدند حضرت‌ سه‌ نفر ‌از‌ انصار

جلد 8 - صفحه 88

‌را‌ فرستاد مقابل‌ ‌آنها‌ ‌آنها‌ گفتند ‌هم‌ شأن‌ ‌ما نيستند سه‌ نفر ‌از‌ قريش‌ ‌که‌ ‌هم‌ شأن‌ ‌ما باشند بياوريد حضرت‌ عبيدة ‌إبن‌ حرث‌ ‌إبن‌ ‌عبد‌ المطلب‌ پسر عموي‌ ‌خود‌ و ‌او‌ هفتاد ساله‌ ‌بود‌ و حمزه‌ عموي‌ ‌خود‌ و ‌علي‌ ‌عليه‌ السّلام‌ ‌را‌ روانه‌ كرد بعبيده‌ فرمود تو مقابل‌ عتبه‌، حمزه‌ مقابل‌ شيبه‌، ‌علي‌ مقابل‌ وليد. عبيده‌ ضربتي‌ ‌بر‌ فرق‌ عتبه‌ زد شكافت‌ فرقش‌ عتبه‌ ‌هم‌ ضربتي‌ ‌بر‌ ران‌ عبيده‌ زد ‌هر‌ دو افتادند ‌که‌ حضرت‌ فرمود عبيده‌ اول‌ شهيد راه‌ ‌خدا‌ ‌است‌، حمزه‌ ‌با‌ شيبه‌ شمشير ‌هر‌ دو شكست‌ دست‌ و بغل‌ شدند ‌علي‌ ‌عليه‌ السّلام‌ ضربتي‌ ‌بر‌ عاتق‌ وليد زد ‌از‌ زير بغل‌ ‌او‌ بيرون‌ آمد ‌با‌ دست‌ ديگر ‌آن‌ دست‌ ‌را‌ ‌بر‌ فرق‌ ‌علي‌ انداخت‌ و بدرك‌ واصل‌ شد ‌علي‌ آمد بحمزه‌ فرمود سر ‌خود‌ ‌را‌ تو ببر و ‌با‌ شمشير گردن‌ شيبه‌ ‌را‌ زد، قريش‌ ديدند ‌اينکه‌ سه‌ نفر شجاع‌ كشته‌ شدند يك‌ مرتبه‌ حمله‌ كردند حضرت‌ ‌رسول‌ صلّي‌ اللّه‌ ‌عليه‌ و آله‌ و سلّم‌ دعاء كرد عرض‌ كرد پروردگارا ‌اگر‌ ‌اينکه‌ عصابه‌ قليل‌ هلاك‌ شدند ديگر احدي‌ نيست‌ تو ‌را‌ عبادت‌ كند حالت‌ وحي‌ باو دست‌ داد و عرق‌ ‌بر‌ جبهه‌ مبارك‌ ظاهر شد فرمود اينك‌ جبرئيل‌ ‌با‌ هزار ملك‌ نازل‌ شدند ‌براي‌ كمك‌ بشما خداوند فتح‌ و فيروزي‌ ‌را‌ نصيب‌ مسلمين‌ فرمود ‌تا‌ آخر قصه‌

برگزیده تفسیر نمونه


]

(آیه 14)- سپس برای تأکید این موضوع می‌گوید: «این مجازات دنیا را بچشید (مجازات ضربه‌های سخت در میدان جنگ و کشته شدن و اسارت و شکست و ناکامی و در انتظار مجازات سرای دیگر باشید) زیرا عذاب آتش در انتظار کافران است» (ذلِکُمْ فَذُوقُوهُ وَ أَنَّ لِلْکافِرِینَ عَذابَ النَّارِ).

نکات آیه

۱- سرکوبى و شکست مشرکان در بدر، عقوبت دنیوى آنان (ذلکم فذوقوه و أن للکفرین عذاب النار) «کم» در «ذلکم» خطاب به مشرکان و «ذا» اشاره به شکست و سرکوبى آنان دارد. و «ذلکم» مبتدا و خبر آن به قرینه فراز بعد «و أن للکافرین ... » «عقابکم فى الدنیا» است.

۲- آتش دوزخ کیفر تمامى کافران (و أن للکفرین عذاب النار) «ال» در «الکافرین» براى استغراق و شمول است. گفتنى است در وجه ترکیبى «أن للکفرین ... » نظرهاى مختلفى ایراد شده است. بهترین وجه آن تقدیر گرفتن فعلى همانند «اعلموا» است. یعنى «و اعلموا أن للکفرین عذاب النار».

۳- مشرکان حاضر در کارزار بدر، مردمى کفرپیشه و مستحق عذاب با آتش دوزخ (و أن للکفرین عذاب النار) از مصادیق مورد نظر براى «للکفرین» مشرکان حاضر در کارزار بدر مى باشد.

۴- آتش دوزخ کیفرى بس سهمگینتر از عقوبتهاى الهى در دنیا (ذلکم فذوقوه و أن للکفرین عذاب النار) استفاده از کلمه ذوق (چشیدن) درباره عذاب دنیا، در مقابل عذاب دوزخ، بیانگر این است که عقوبتهاى دنیوى تنها مضمضه اى از عقوبت و مقدمه اى براى عذاب اصلى و کامل که همان عذاب دوزخ است، مى باشد.

موضوعات مرتبط

  • جهنم: آتش جهنم ۲، ۳، ۴
  • عذاب: اهل عذاب ۳ ; موجبات عذاب ۳
  • غزوه بدر: مشرکان مکه در غزوه بدر ۱، ۳
  • کافران:۳ کیفر کافران ۳ ۲
  • کیفر: اخروى ۴ ; کیفر دنیوى ۴ ; مراتب کیفر ۴ ; موجبات کیفر دنیوى ۱
  • مشرکان: شکست مشرکان ۱
  • مشرکان مکه: سرکوبى مشرکان مکه ۱ ; کیفر دنیوى مشرکان مکه ۱ ; کیفر مشرکان مکه ۳

منابع