سوره الماعون

از الکتاب
سوره قريش سوره الماعون سوره الكوثر
شماره کتابت : ١٠٧
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ١٧
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٧
تعداد کلمات : ٢٨
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧

متن سوره

آیا کسی را دیدی که با دین (همین را) تکذیب می‌کند؟

پس این همان کس است که یتیم را به سختی می‌راند.

و بر خوراک بینوا ترغیب نمی‌کند.

پس وای بر نمازگزاران!

کسانی که از (انجام به وقت و درست) نمازشان سهل‌انگارند.

کسانی که ایشان ریا می‌کنند.

و از چیزهایی ناچیز (نیازمندان را) باز می‌دارند.


محتوای سوره