سوره قريش

از الکتاب
سوره الفيل سوره قريش سوره الماعون
شماره کتابت : ١٠٦
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ٢٩
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٤
تعداد کلمات : ١٩
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤

متن سوره

برای الفت دادن به قریشیان.

الفت دادنشان به هنگام کوچ زمستان و تابستان‌.

پس باید خدای این خانه را بپرستند.

کسی که در گرسنگی غذایشان داد، و از ترس (دشمن) آسوده‌خاطرشان کرد.


محتوای سوره