سوره الكافرون

از الکتاب
سوره الكوثر سوره الكافرون سوره النصر
شماره کتابت : ١٠٩
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ١٨
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٦
تعداد کلمات : ٣١
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦

متن سوره

بگو: «هان ای کافران!»

«(من) نمی‌پرستم، آنچه را (شما) می‌پرستید.»

«و نه شما پرستنده‌اید، آنچه را (من) می‌پرستم.»

«و من پرستنده نیستم، آن‌گونه که (شما) می‌پرستید.»

«و نه شما پرستنده‌اید آن‌گونه که من می‌پرستم‌.»

«دین شما برای خودتان و دین من (هم) برای خودم‌.»


محتوای سوره