ریشه نجو

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۸۴(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

نَجْو و نَجاة به معنى خلاص شدن است. [غافر:41]. اى قوم چه شده كه من شمارا به خلاصى از آتش مى‏خوانم و شما مرا به آتش. در مصباح گفته «نَجامِنَ الْهَلاكِ: خَلَصَ» راغب گفته: نجاء در اصل به معنى انفصال از شى‏ء است و از آنست «نَجا فُلانٌ مِنْ فُلانٍ» فلان كس از فلانى جدا شد. فعل آن در قرآن مجيد ثلاثى و از باب افعال و تفعيل به كار رفته است [يوسف:45]. [شعراء:170]. [اعراف:72]. راغب گويد: به مكان مرتفع نجوة و نجات گویند که به واسطه ارتفاع از مكانهاى اطراف جدا شده و به قولى از سيل نجات يافته و خلاص شده است.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
نَجَّيْنَاکُمْ‌ ۱
فَأَنْجَيْنَاکُمْ‌ ۱
نَجْوَاهُمْ‌ ۳
يُنَجِّيکُمْ‌ ۲
أَنْجَانَا ۱
فَأَنْجَيْنَاهُ‌ ۶
نَجَّانَا ۲
أَنْجَيْنَاکُمْ‌ ۲
أَنْجَيْنَا ۴
أَنْجَيْتَنَا ۱
أَنْجَاهُمْ‌ ۱
فَنَجَّيْنَاهُ‌ ۳
نَجِّنَا ۱
نُنَجِّيکَ‌ ۱
نُنَجِّي‌ ۲
نُنْجِ‌ ۱
نَجَّيْنَا ۵
نَجَّيْنَاهُمْ‌ ۲
نَاجٍ‌ ۱
نَجَا ۱
نَجِيّاً ۲
فَنُجِّيَ‌ ۱
أَنْجَاکُمْ‌ ۱
لَمُنَجُّوهُمْ‌ ۱
نَجْوَى‌ ۲
نَجَّاکُمْ‌ ۱
فَنَجَّيْنَاکَ‌ ۱
النَّجْوَى‌ ۴
فَأَنْجَيْنَاهُمْ‌ ۱
نَجَّيْنَاهُ‌ ۵
نُنْجِي‌ ۱
نَجِّنِي‌ ۵
نَجَوْتَ‌ ۱
فَأَنْجَاهُ‌ ۱
لَنُنَجِّيَنَّهُ‌ ۱
مُنَجُّوکَ‌ ۱
نَجَّاهُمْ‌ ۲
نَجَّيْنَاهُمَا ۱
يُنَجِّي‌ ۱
النَّجَاةِ ۱
يَتَنَاجَوْنَ‌ ۱
تَنَاجَيْتُمْ‌ ۱
تَتَنَاجَوْا ۱
تَنَاجَوْا ۱
نَاجَيْتُمُ‌ ۱
نَجْوَاکُمْ‌ ۲
تُنْجِيکُمْ‌ ۱
يُنْجِيهِ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط