تَغْلُوا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«تَغْلُوا» از مادّه «غلوّ» به معناى تجاوز از حدّ است، منتها هنگامى که تجاوز در مورد مقام و منزلت کسى باشد «غلو» گفته مى شود، اگر در نرخ و قیمت باشد «غلاء» گفته مى شود و اگر در مورد تیر باشد «غَلْو» (بر وزن دلو) مى گویند و این که به جوشش، «غلیان» گفته مى شود و به حیوانى که فوق العاده سرکش است «غلواء» مى گویند; همه، از همین ماده است.

بعضى معتقدند: «غلوّ» هم در طرف افراط گفته مى شود، هم در تفریط در حالى که بعضى دیگر آن را منحصر به طرف افراط مى دانند ونقطه مقابل آن را تقصیر مى گویند.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

تجاوز از حد. آن در اصل به معنى بالا آمدن و زياد شدن است. [مائده:77]. بگو اى اهل كتاب در دينتان به ناحق غلو نكنيد ايضاً [نساء:171]. مراد از غلو و گزافگويى پسر خدا خواندن عيسى «عليه‏السلام» است چنانكه ذيل آيه دوم در آن صريح است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...