آل عمران ١٣١

از الکتاب
کپی متن آیه
وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي‌ أُعِدَّتْ‌ لِلْکَافِرِينَ‌

ترجمه

و از آتشی بپرهیزید که برای کافران آماده شده است!

و از آتشى كه براى كافران آماده شده پروا كنيد

و از آتشى كه براى كافران آماده شده است بترسيد.

و بپرهیزید از آتش عذابی که برای کافران مهیا ساخته‌اند.

و از آتشی که برای کافران آماده شده است بپرهیزید.

و بترسيد از آتشى كه براى كافران مهيا شده است.

و از آتشی بترسید که برای کافران آماده شده است‌

و از آتشى كه براى كافران آماده شده بپرهيزيد.

و از آتشی بپرهیزید که برای کافران (نه مؤمنان) آماده شده است.

و از آتشی که برای کافران آماده شده است بپرهیزید.

و بترسید آتشی را که آماده شده است برای کافران‌

And guard yourselves against the Fire that is prepared for the disbelievers.

ترتیل:
ترجمه:
آل عمران ١٣٠ آیه ١٣١ آل عمران ١٣٢
سوره : سوره آل عمران
نزول : ٣ هجرت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٦
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«أُعِدَّتْ»: آماده گشته است.


تفسیر

تفسیر نور (محسن قرائتی)


«131» وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ‌

و از آتشى كه براى كافران آماده شده است، بپرهيزيد.

نکته ها

امام صادق فرمود: رباخوارى از گناهانى است كه موجب مى‌شود رباخوار به هنگام مرگ ايمان خود را از دست بدهد و در زمره كافران قرار گيرد. «2»


«1». نساء، 161.

«2». تفسير عياشى.

جلد 1 - صفحه 606

پیام ها

1- مسلمان رباخوار، همان عذابى را مى‌بيند كه براى كافر فراهم شده است.

«أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ»

2- دوزخ، براى كافران فراهم شده و اگر مسلمانانى گرفتار آن شوند، بخاطر تشابه عملى آنان با كفّار است. «أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ»

3- دوزخ هم اكنون موجود است. «أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ» همانگونه كه بهشت براى نيكوكاران آماده است. «وَ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ» «1»

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ (131)

چون ربا در ميان كفار بسيار شايع بود، لذا حق تعالى تهديد مؤمنان فرمايد از اقدام به آن:

وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي‌: و بترسيد اى مؤمنان از پيروى افعال كفار از آتشى كه، أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ‌: مهيا و آماده شده است براى كافران.

تنبيه: در آيه شريفه اشاراتى است:

1- آنكه جهنم با لذات معدّ است براى كفار، و بالعرض براى مؤمنين معصيت‌كار، چنانچه در وصف بهشت فرموده: أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ‌. و لذا گفته شده كافر را آتش جهنم تعذيب است، و مؤمن را تأديب. 2- تخصيص تهيه آتش براى كفّار به سبب آنست كه آنها در آتش و عذاب مخلّدند، به خلاف مؤمنان.

3- آنكه مبالغه است در تهديد مؤمنان، و اشعار بر آنكه هر كدام اقدام نمايند بر فعل كفار، داخلند در حكم آنها، چنانچه فرموده حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من تشبّه بقوم فهو منهم. 4- تخصيص شى‌ء به ذكر، دلالت نكند بر آنكه ماعدا به خلاف آن باشد. بنابراين اختصاص آتش جهنم به كفار، منع مشاركت غير آنها را ننمايد.

تفسير اثنا عشرى، ج‌2، ص: 241


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ (131)

ترجمه‌

و به ترسيد از آتش آن چنانيكه مهيا شده است براى كافران.

تفسير

در اين آيه چند اشاره شده است اول آنكه جهنم مخلوق و مهيا شده است نه آنكه بعد از اين خلق ميشود دوم آنكه اصل خلق نار و جهنم براى كفار است و فساق اهل ايمان به تبع داخل آن ميشوند سوم آنكه حرمت ربا بقدرى اكيد است كه رباخوار استحقاق شركت در عذاب با كفار را دارد و اين اهم نكات و اشارات است.

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


وَ اتَّقُوا النّارَ الَّتِي‌ أُعِدَّت‌ لِلكافِرِين‌َ (131)

و پرهيز كنيد ‌از‌ آتشي‌ ‌که‌ مهيّا ‌شده‌ ‌بر‌ كافرين‌.

(مسئلة)

آيا دخول‌ ‌در‌ آتش‌ جهنم‌ خصيصه‌ كفار ‌است‌ و كساني‌ ‌که‌ ‌در‌ حكم‌ كفار هستند ‌يعني‌ ‌غير‌ مؤمن‌ ‌ يا ‌ فساق‌ ‌از‌ مؤمنين‌ ‌هم‌ داخل‌ جهنم‌ ميشوند، بسياري‌ قائل‌ شدند ‌که‌ ‌آنها‌ ‌هم‌ گرفتار ميشوند لذا ‌در‌ مقام‌ توجيه‌ ‌اينکه‌ نمره‌ آيات‌ برآمدند ‌که‌ اولا و بالذات‌ مهيّا ‌بر‌ كفار ‌شده‌ و فسّاق‌ مؤمنين‌ بالتبع‌ ثانيا و بالعرض‌، و بعضي‌ گفتند بواسطه‌ اكثريت‌ كفار فرموده‌، و بعضي‌ گفتند اثبات‌ شيئي‌ نفي‌ ‌ما عدا نميكند چنانچه‌ ‌در‌ باب‌ جنّة ميفرمايد أُعِدَّت‌ لِلمُتَّقِين‌َ ‌در‌ دو ‌آيه‌ ‌بعد‌ ‌با‌ اينكه‌ اختصاص‌ بآنها ندارد، لكن‌ ‌بر‌ حسب‌ تحقيق‌ موافق‌ ‌با‌ بسياري‌ ‌از‌ محققين‌ و مأخوذ ‌از‌ بسياري‌ ‌از‌ آيات‌ شريفه‌ و طوائفي‌ ‌از‌ اخبار متظافره‌ بلكه‌ متواتره‌ اينست‌ ‌که‌ مؤمن‌ فاسق‌ ‌اگر‌ ‌با‌ ايمان‌ ‌از‌ دنيا برود و معاصي‌ موجب‌ زوال‌ ايمانش‌ نشود و ‌لو‌ ‌من‌ حيث‌ الاستحقاق‌ مستحق‌ عذاب‌ هست‌ لكن‌ مسلما مورد عفو و مغفرت‌ و شفاعت‌ خواهد ‌بود‌.

اما آيات‌ إِن‌َّ اللّه‌َ لا يَغفِرُ أَن‌ يُشرَك‌َ بِه‌ِ وَ يَغفِرُ ما دُون‌َ ذلِك‌َ نساء ‌آيه‌ 51، قُل‌ يا عِبادِي‌َ الَّذِين‌َ أَسرَفُوا عَلي‌ أَنفُسِهِم‌ لا تَقنَطُوا مِن‌ رَحمَةِ اللّه‌ِ إِن‌َّ اللّه‌َ يَغفِرُ الذُّنُوب‌َ جَمِيعاً زمر ‌آيه‌ 54 و ‌غير‌ اينها ‌از‌ آيات‌.

‌ان‌ قلت‌ ‌اينکه‌ آيات‌ ‌بعد‌ ‌از‌ توبه‌ ‌است‌.

قلت‌ ‌اگر‌ مراد ‌بعد‌ ‌از‌ توبه‌ ‌است‌ ‌حتي‌ مشرك‌ ‌هم‌ ‌اگر‌ تائب‌ شد آمرزيده‌ خواهد ‌بود‌.

جلد 4 - صفحه 352

و اما اخبار، دوازده‌ طائفه‌ ‌از‌ اخبار ‌در‌ باب‌ رجاء داريم‌ ‌که‌ ‌در‌ مجلد سوم‌ كلم‌ الطيب‌ ‌در‌ آخر كتاب‌ نقل‌ كرده‌ايم‌ مراجعه‌ فرمائيد.

‌ان‌ قلت‌ ‌اگر‌ چنين‌ ‌است‌ چرا ميفرمايد وَ اتَّقُوا النّارَ الَّتِي‌ أُعِدَّت‌ لِلكافِرِين‌َ قلت‌ امر بتقوي‌ ‌از‌ نار ‌براي‌ اينست‌ ‌که‌ معاصي‌ قلب‌ ‌را‌ سياه‌ ميكند، ضعف‌ ايمان‌ ميآورد و بالاخره‌ موجب‌ زوال‌ ‌آن‌ ميشود، بعلاوه‌ مسلّما انحطاط درجه‌ ميآورد و ‌در‌ عقبات‌ ‌از‌ موت‌ و قبر و برزخ‌ و عقبات‌ قيامت‌ گرفتاري‌ دارد و ‌لو‌ بالاخره‌ بشفاعت‌ نجات‌ يابد.

و اما نقص‌ ‌به‌ أُعِدَّت‌ لِلمُتَّقِين‌َ مدفوع‌ ‌است‌ بآيه‌ شريفه‌ أُعِدَّت‌ لِلَّذِين‌َ آمَنُوا بِاللّه‌ِ وَ رُسُلِه‌ِ الايه‌ حديد ‌آيه‌ 21.

برگزیده تفسیر نمونه


]

(آیه 131)- در این آیه، مجددا روی حکم تقوی تأکید کرده، می‌فرماید:

«و از آتشی بپرهیزید، که برای کافران آماده شده است» (وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِی أُعِدَّتْ لِلْکافِرِینَ).

از تعبیر «کافرین» استفاده می‌شود که اصولا رباخواری با روح ایمان سازگار نیست و رباخواران از آتشی که در انتظار کافران است سهمی دارند.

نکات آیه

۱- ضرورت پرهیز از عوامل گرفتارى به آتش دوزخ (و اتّقوا النّار الّتى اعدّت للکافرین)

۲- رباخوارى، از موجبات گرفتار شدن به آتش دوزخ (لا تاکلوا الرّبوآ ... و اتّقوا النّار الّتى اعدّت للکافرین)

۳- آتش دوزخ، در انتظار کافران و رباخواران، و آماده براى آنان (لا تاکلوا الرّبوآ ... و اتّقوا النّار الّتى اعدّت للکافرین)

۴- رباخواران، هر چند مدّعى ایمان باشند، در حقیقت از زمره کفرپیشگان هستند. (لا تاکلوا الرّبوآ ... و اتّقوا النّار الّتى اعدّت للکافرین) مقتضاى جمع میان خطاب «یا ایّها الّذین آمنوا لا تاکلوا الرّبوآ ... » و تهدید این گروه از رباخواران به آتش مهیا شده براى کافران، قرار دادن رباخواران مدّعى ایمان است به منزله کافران.

۵- آتش دوزخ، هم اکنون حاضر و آماده براى کافران (و اتّقوا النّار الّتى اعدّت للکافرین) کلمه «اعدّت» (مهیّا شده)، به صیغه ماضى، دلالت بر وجود بالفعل چنین آتشى دارد.

۶- آتش دوزخ، در اصل براى کافران مهیّا شده است. (و اتّقوا النّار الّتى اعدّت للکافرین) بنابر اینکه «الّتى»، وصفِ توضیحى باشد نه احترازى.

۷- آتش دوزخ، داراى انواع مختلف (و اتّقوا النّار الّتى اعدّت للکافرین) بنابر اینکه «الّتى»، که توصیفى براى کلمه «النّار» است، توصیف احترازى باشد.

۸- همگونى عذاب رباخواران با عذاب کافران (لا تاکلوا الرّبوآ ... و اتّقوا النّار الّتى اعدّت للکافرین)

۹- رستگارى و عذاب، دو فرجام متفاوت براى تقواپیشگان و کافران (و اتّقوا اللّه لعلّکم تفلحون. و اتّقوا النّار الّتى اعدّت للکافرین)

۱۰- بیان فرجام عملکرد اشخاص، از روشهاى قرآن براى تربیت انسانها (و اتّقوا اللّه لعلّکم تفلحون. و اتّقوا النّار الّتى اعدّت للکافرین)

موضوعات مرتبط

 • تربیت: شیوه‌هاى تربیت ۱۰
 • ترس:۱
 • تقوا: آثار تقوا ۹
 • جهنم: آتش جهنم ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۷ ; ترس از جهنم ۱
 • رباخواران: کفر رباخواران ۴
 • رباخوارى: آثار رباخوارى ۲ ; کیفر رباخوارى ۳، ۸
 • رستگارى: عوامل رستگارى ۹
 • عذاب: اهل عذاب ۳ ; موجبات عذاب ۲، ۸، ۹
 • عمل: آثار عمل ۱۰
 • کافران:۴ فرجام کافران ۴ ۹ ; کیفر کافران ۴ ۳، ۵، ۶، ۸
 • کفر:۴ کیفر کفر ۴ ۹
 • متقین: فرجام متقین ۹

منابع