تفسیر:المیزان جلد۴ بخش۲

از الکتاب
→ صفحه قبل صفحه بعد ←  • آيات ۱۳۸ - ۱۳۰ ، سوره آل عمران
  • قرآن در تعليمش علم و عمل را قرين هم مى داند
  • يكى از شيوه هاى تعليماتى قرآن مجيد
  • توضيحى در مورد «احسان » و «محسنين »
  • نكاتى كه از آيه شريفه «وَ الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا...» درباره استغفار و توبه استفاده مىشود
  • بحث روايتى (در ذيل آيات گذشته )
  • معناى فرمايش پيامبر (ص ) و توضيحى پيرامون اختلاف معانى دنيوى و اخروى
  • «وَ الْكظِمِينَ الْغَيْظ...» و كرامتى از امام سجاد (ع )
  • رواياتى در ارتباط با (و الذين اذا فعلوا فاحشة ...)
  • رواياتى درباره مغفرت خداوند و توبه و استغفار از گناهان
→ صفحه قبل صفحه بعد ←