الطارق ٤

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

(به این آیت بزرگ الهی سوگند) که هر کس مراقب و محافظی دارد!

هيچ كس نيست مگر اين كه نگهبانى بر او هست

هيچ كس نيست مگر اينكه نگاهبانى بر او [گماشته شده‌] است.

(قسم به اینان) که هیچ شخصی نیست جز آنکه او را البته (از طرف خدا) مراقب و نگهبانی هست.

هیچ کس نیست مگر اینکه بر او نگهبانی است.

هيچ كس نيست مگر آنكه بر او نگهبانى است.

هیچ جانی نیست مگر آنکه بر او نگهبانی هست‌

كه هيچ كس نيست مگر آنكه بر او نگهبانى هست.

کسی وجود ندارد مگر این که بر او نگهبانی است (که او را می‌پاید و پندار و کردار و گفتارش را ثبت و ضبط و حفظ می‌نماید).

هیچ کس نیست مگر اینکه در آن هنگام (و هنگامه)، نگاهبانی (ربّانی) بر او (گماشته شده) است.

نیست کسی جز بر او است نگهبانی‌


الطارق ٣ آیه ٤ الطارق ٥
سوره : سوره الطارق
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٦
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«إنْ»: حرف نفی و به معنی (مَا) است. «إِن کُلُّ ...»: مسلّماً هرکسی مراقبی دارد. «حَافِظٌ»: مُراقب. مُحافظ. مراد فرشتگان آفریدگارند که به منزله سپاهیان محافظ و مراقب انسان هستند. هم او را از چیزهائی که خدا بخواهد حفظ می‌کنند، و هم اعمال او را می‌پایند و می‌نگارند (نگا: زخرف / ، انفطار / و ). «لَمَّا»: مگر این که. به معنی (إِلاّ) است. این آیه، جواب قسم است.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - هر انسانى، داراى نگاهبان و مراقبت کننده اى مخصوص خویش است. (إن کلّ نفس لمّا علیها حافظ) «إن» حرف نفى و «لمّا» به معناى إلاّ است; یعنى، «ما کلّ نفس إلاّ علیها حافظ». مراد از «حافظ»، مأموران الهى اند که مراقبت از انسان را بر عهده داشته، اعمال و کردار او را حفظ و ثبت مى کنند.

۲ - افکار و کردار انسان ها، محفوظ مانده و محاسبه خواهد شد. (إن کلّ نفس لمّا علیها حافظ) خبر از حفاظت و مراقبت بر انسان ها، هشدارى است به آنان که نپندارند آنچه انجام مى دهند، فانى گشته و پیامدى نخواهد داشت.

۳ - خداوند، با سوگند به آسمان و ستارگان، بر مراقبت از انسان و افکار و کردار او، تأکید ورزیده است. (و السماء و الطارق ... إن کلّ نفس لمّا علیها حافظ)

۴ - انسان، موجودى جاودانه است. (إن کلّ نفس لمّا علیها حافظ) «نفس» یا به معناى روح است و یا شخص (مصباح). حفاظت از روح انسان، بلکه حتى شخص او، بر پیشگیرى از نابودى او توقف دارد که مستلزم جاودانگى انسان است، گرچه در قالبى غیر از این جسم به حیات خود ادامه دهد.

موضوعات مرتبط

  • انسان: جاودانگى انسان ۴; حسابرسى عمل انسان ها ۲; حقیقت انسان ۴; محافظت از عمل انسان ها ۲; مراقبت از عمل انسان ها ۳; نگهبانان انسان ۱
  • خدا: تأکیدات خدا ۳
  • سوگند: سوگند به آسمان ۳; سوگند به ستارگان ۳
  • قرآن: سوگندهاى قرآن ۳

منابع