الطارق ٣

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

همان ستاره درخشان و شکافنده تاریکیهاست!

آن ستاره‌ى درخشان

آن اختر فروزان.

طارق همان کوکب درخشان است که نورش نفوذ کند.

همان ستاره درخشانی است که پرده ظلمت را می شکافد.

ستاره‌اى است درخشنده.

ستاره درخشان است‌

ستاره درخشان است،

ستارگان درخشانی هستند که (با نور خود دل تاریکیها را می‌شکافند و) سوراخ می‌کنند.

اختر فروزان سوراخ‌کن.

آن ستاره تابنده‌


الطارق ٢ آیه ٣ الطارق ٤
سوره : سوره الطارق
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٢
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«النَّجْمُ»: ستاره. اسم جنس است و مراد همه ستارگان است. «الثَّاقِبُ»: سوراخ‌کننده (نگا: صافّات / ). درخشان و فروزان (نگا: فرهنگ لغات قرآن دکتر قریب، جزء عمّ ترجانی‌زاده).


تفسیر

نکات آیه

۱ - «طارق»، ستاره اى است داراى پرتوى نافذ و شکافنده تاریکى ها در صحنه آسمان. (النجم الثاقب) «ثَقْب»; یعنى، دریدگى کم عمق (مصباح) و چون نور ستاره نفوذ مى کند، آن را «ثاقب» گویند. (مقاییس اللغة) استفهام از شناخت «طارق» - در آیه قبل - و توصیف آن به «نجم ثاقب» - در این آیه - بیانگر آن است ستاره اى خاص مورد نظر است.

۲ - سوگند خداوند، به مرتفع ترین ستاره ها* (و الطارق ... النجم الثاقب) «نجم ثاقب»; یعنى، ستاره اى که جایگاه آن رفیع تر از دیگر ستارگان است (قاموس).

۳ - کیوان یا پروین، اخترى تابان که نور آن تاریکى فضا را مى شکافد.* (و الطارق ... النجم الثاقب) از ستارگانى که «النجم الثاقب» توصیفگر آن است، ستاره زحل (کیوان) مى باشد (قاموس). برخى دیگر آن را بر «ثریا» (پروین) تطبیق داده و گفته اند: چون «النجم» هرگاه به صورت مطلق آورده شود، مراد از آن ستاره پروین است; پس در آیه نیز همان ستاره مورد نظر است.

روایات و احادیث

۴ - «عن أبان بن تغلب قال: کنت عند أبى عبداللّه(ع) إذ دخل علیه رجل من أهل الیمن ... فقال له أبوعبداللّه(ع): ...فما زحل عندکم فى النجوم؟ فقال الیمانى: نجم نحس، فقال له أبوعبداللّه(ع): مه لاتقولنّ هذا فإنّه نجم أمیرالمؤمنین(ع) و هو نجم الأوصیاء(ع) و هو النجم الثاقب الذى قال اللّه عزّوجلّ فى کتابه فقال له الیمانى: فما یعنى بالثاقب قال: إنّ مطلعه فى السماء السابعة و إنّه ثقب بضوئه حتّى أضاء فى السماء الدنیا فمن ثَمّ سمّاه اللّه عزّوجلّ النجم الثاقب;] از ابان بن تغلب روایت شده است: خدمت امام صادق(ع) بودم که مردى از اهل یمن خدمت ایشان رسید ... امام صادق(ع) به او فرمود: مقام زحل در بین ستارگان نزد شما چگونه است؟ آن مرد یمنى گفت: ستاره نحسى است. امام صادق(ع) فرمود: بس کن و این را مگو; زیرا زحل ستاره امیرالمؤمنین و ستاره اوصیا است و آن همان «نجم ثاقب» است که خداى عزّوجلّ در کتابش ذکر کرده است. آن مرد یمنى گفت: مراد از ثاقب چیست؟ حضرت فرمود: طلوع آن در آسمان هفتم است. آن با نورش [آسمان ها را ]مى شکافد تا به نزدیک ترین آسمان برسد و از آن جهت است که خداى عزّوجلّ آن را «نجم ثاقب» (ستاره شکافنده) نامیده است».

موضوعات مرتبط

  • آسمان: منشأ نور آسمان ۱
  • امام على(ع): ستاره امام على(ع) ۴
  • اوصیا: ستاره اوصیا ۴
  • ستارگان: طلوع ستاره زحل ۴; عظمت ستاره زحل ۴; مراد از ستاره زحل ۴; نورانیت ستاره پروین ۳; نورانیت ستاره زحل ۴; نورانیت ستاره طارق ۱; نورانیت ستاره کیوان ۳; ویژگیهاى ستاره طارق ۱
  • سوگند: سوگند به بلندترین ستاره ۲
  • قرآن: سوگندهاى قرآن ۲
  • نجم ثاقب: مراد از نجم ثاقب ۴

منابع

  1. خصال صدوق، ج ۲، ص ۴۸۹، ب الاثنى عشر، ح ۶۸- ; تفسیربرهان، ج ۴، ص ۴۴۸، ح ۱.