سوره الإخلاص

از الکتاب
سوره المسد سوره الإخلاص سوره الفلق
شماره کتابت : ١١٢
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ٢٢
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٤
تعداد کلمات : ١٧
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤

متن سوره

بگو: «او خدای یکتا و یگانه است.»

«خدا، (همان) پروردگار بی‌نیاز مطلق است.»

«(هرگز) نزاد و زاده نشد.»

«و برای او هیچ‌گاه همتا و همپایی نبوده است.»


محتوای سوره